A 2023/24-es tanév rendje

bl küldte be időpontban
Forums

etkezes-tmbEsemények, ünnepnapok, szünetek időpontja.

 

 

A 2023-24-es tanév rendje
 

A tanév rendje, szünetek, szombati munkanapok

Első tanítási nap: 2023. szeptember 1. (péntek)
Utolsó tanítási nap: 2024. június 21. (péntek)
A tanítási napok száma: 180 nap

A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig tart.
Az iskola 2024. január 26-ig értesíti a tanulókat, a szülőket az első félévben elért eredményekről.

Tanítási szünetek
- Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).
- Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).
- Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

Szombati munkanap
- 2023. szeptember 9. – munkanap – Válassz Sportot Újbudán!
- 2024. március 18. helyett 2023. szeptember 9. szombat lesz munkanap.
 

Tanítás nélküli munkanapok

I. 2024. január 24. szerda – félévi értekezlet
II. 2024. április 10. szerda – nevelési értekezlet
III. 2024. május 31. péntek – diákönkormányzati nap
IV.   2024. június 7. péntek – pályaorientációs nap, osztálykirándulások

Az iskola a tanítás nélküli munkanapra – a szülők (a tanítás nélküli munkanapot megelőzően 1 héttel) előzetesen leadott igényére – megszervezi a tanuló felügyeletét.
 

Nemzeti ünnepek és megemlékezések

- Október 6-i megemlékezés: 2023. október 6. (péntek)
- Október 23-i ünnepség: 2023. október 20. (péntek) 12 óra ünnepség, 13 óra koszorúzás
- Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja: 2024. február 23. (péntek)
- Március 15-i ünnepség: 2024. március 14. (csütörtök) 11 óra Petőfi fal
- 2024. március 14. (csütörtök) 12 óra tornaterem
- Holokauszt áldozatainak emléknapja: 2024. április 16. (kedd)
- A Nemzeti Összetartozás Napja: 2024. június 4. (kedd)
 

Az iskolai hagyományok ápolása érdekében meghonosított egyéb alkalmak

- Tanévnyitó ünnepség: 2023. szeptember 1. (péntek) 8 óra
- Sport: Válassz Sportot Újbudán! 2023. szeptember 9. (szombat) (áthelyezett munkanap)
- Mikuláskupa: 2023. december
- Ruhagyűjtés: 2023. november 21-22. 2024. április
- Papírgyűjtés: 2023. október és 2024. április
- Egyéni fényképezés: 2023. október 5. (csütörtök)
- Karácsonyi koncert: 2023. december 13. (szerda)
- Farsang: 2024. február 9. (péntek)
- Egészséghét: 2024. február 12-16.
- Petőfi Napok: 2024. március 11-14. (hétfő-kedd- szerda-csütörtök)
- Osztályfényképezés: 2024. március 26. (kedd)
- Témahetek:
   a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4-8. között
   b) Digitális Témahét 2024. április 8-12. között
   c) Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22-26. között
   d) Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29. (péntek)
 - Föld Napja: 2024. április 19. (péntek) – környezettudatos nap

- Tanévzáró ünnepség és ballagás: 2024. június 26. szerda 17 óra
- Tanévnyitó ünnepség: 2024. szeptember 2. (hétfő) 8 óra
 

Az iskolai élethez kapcsolódó programok
- Kopogtató foglalkozások (hétfői napokon 16 órától, lásd a Kopogtató oldalát)
- Nyílt napok: november 14-15-16. (kedd-szerda-csütörtök)
- Középiskolai felvételi – központi írásbeli: 2023. január 21.
- Középiskolai felvételi lapok benyújtása: 2023. február 22.
- Általános iskolai beiratkozás: első évfolyamra 2024. április 18-19. (csütörtök-péntek)
 

Szülők tájékoztatása

Szülői értekezletek 17 órától:
- 2023. szeptember 1. (péntek) első évfolyam,
- 2023. szeptember 4. (hétfő) alsós évfolyamok
- 2023. szeptember 5. (kedd) felsős évfolyamok
- 2024. január 29. (hétfő) alsós évfolyamok
- 2023. január 30. (kedd) felsős évfolyamok

Fogadóórák 17 órától:
- 2023. november 20. (hétfő)
- 2024. március 25. (hétfő)
- 2024. május 13. (hétfő)

Iskolai SZMK tájékoztatása:
- 2023. szeptember 6. (szerda) 17 óra
- 2024. január 31. (szerda) 17 óra
 

Mérések

Diagnosztikai mérés - kerületi mérések
- 1. évfolyam: bemeneti mérés 2023. szeptember 20. szerda.

Országos kompetenciamérés
- 7. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés – 2023. szeptember 25- október 13. között.
- 4-5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés;
- 6-8. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés;

A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.
A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint két tanítási napon kell lebonyolítaniuk úgy, hogy az egyik mérési napon szövegértés és matematika, a másik mérési napon természettudományi és nyelvi mérésen vesznek részt a tanulók.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (8. évfolyamon)
   2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között az OH informatika rendszerében.

Az 5-8. évfolyamon a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
   2024. január 9. és 2024. május 10. között.