VEKOP-7.3.3-17 pályázat 

 

 

 

A VEKOP-7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” pályázat megvalósításával erősíteni kívánjuk a matematikai képzésünket és a szövegértés terén gazdagítani kívánjuk módszertani eszköztárunkat.

Úgy gondoljuk, fejleszteni kell a pedagógusok digitális módszertani tárházát, az alkalmazást széleskörűvé kell tenni. Nem csak az a cél, hogy minél több pedagógus használja az eszközöket, hanem az is, hogy a tanmenetükbe, tanóráik vezetésébe beépítsék a diákok általi felhasználási lehetőségeket, kidolgozzák a tananyag támogatását interaktív tananyagok alkalmazásával. A digitális eszközökkel támogatott tanórák arányának növelésével elérhető a kompetencia területek fejlesztése, ami pozitívan hatna a mérések eredményeire is. Tehetségpontként szélesíteni tudjuk az iskola kapcsolatrendszerét.

A pályázat megvalósulásának területei

A GEOMATECH projekt keretében:

 • a matematikai és digitális tudás összekapcsolásával, tervszerű, céltudatos fejlesztéssel növeljük a tanulók motivációját,
 • erősítjük a tanórák élményszerűségét, játékosságát,
 • a tanulók egyéni útvonalakon haladhatnak, ugyanakkor együttműködnek társaikkal,
 • szemléltető ábrák, digitális tananyagok készítésével könnyebbé válik a matematikai problémák megértése, feldolgozása.

LEGO matek program keretében:

 • tanulók motivációjának növelése az órák színesebbé tételével,
 • a tanórák játékossá tétele a jobb tanulási hatásfok eléréséért,
 • problémamegoldásra fókuszáló feladatok kiszélesítése,
 • a program által nyújtott differenciálási lehetőségek segítségével az SNI-s tanulók hatékonyabb felzárkóztatása
 • A pályázatban meghatározott célokat és feladatokat rögzítjük a Pedagógiai Programunkba, hosszú távon beépítjük intézményünk életébe.
 • A projekt első évében a szükséges továbbképzéseken részt veszünk, a tanultakat beépítjük mindennapos pedagógiai gyakorlatunkba. A módszertani csomagok használatát bemutatjuk a kollégáknak, szülőknek. Tapasztalatainkat összegezzük módszertani fejlődésünk érdekében. A diákok részére biztosítjuk az eszközök tanórai használatát.
 • Ha szükséges módosítjuk a Digitális Fejlesztési Tervben megfogalmazottakat, kiegészítjük a tapasztaltakkal.
 • Elvégezzük a szükséges adatszolgáltatást és biztosítjuk a digitális módszertan alkalmazásának lehetőségét a fenntartási időszakban is.
 • Tervezzük, hogy felmenő rendszerben kiszélesítjük a programot a szövegértési kompetencia fejlesztésére is.

LEGO Mindstorms EV3 robot programozása keretében:

 • tanulók motivációjának növelése a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek során is,
 • a robot megépítésével a térlátás fejlesztése, összerakási útmutatók használatának gyakorlata,
 • a robot programozásával a logikai képesség fejlesztése,
 • az informatika és az angol nyelv összekapcsolása, eszközként való alkalmazása,
 • tehetséggondozás műhelymunkában az élményközpontú alkotás során.

 

Rövid prezentáció a pályázatról, indításhoz kattintson a képre.

 

A megvalósulás követése

Szakmai beszámoló az Intézményi digitális fejlesztési terv megvalósulásáról

 

Példák a különböző digitális eszközök használatára

Geomatech

LEGO matek program

LEGO Mindstorms EV3 robot

LEGO StoryStarter

              

Budapest, 2021. november 24.