Bemutatkozás

”Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és
leküzdhetetlen szokásunkká tegye.„
(Örkény István)

Iskolánk bemutatása

Iskolánk 1828 óta működik. Dél-Budán, Albertfalva központi részén, a Fehérvári út és a Sáfrány utca között helyezkedik el, a Kondorosi úti uszoda szomszédságában.
Könnyen megközelíthető a 18-as, 41-es és a 47-es villamossal, valamint a 7-es, 114-es, 213-as, 214-es autóbusszal.
A környezet kertvárosi jellegű. Épületegyüttesünk, felújított udvarunk, sportpályáink, torna­csarnokunk csendes zöldövezetben található.

A beiskolázási körzet listájához kattintson ide.

Hitvallásunk:
“Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.„ (Örkény István)
Célunk, hogy a tanulók életkori sajátosságait is figyelembe véve, kitűnő színvonalú nevelést-oktatást biztosítsunk.
Az ehhez vezető utat a személyiségfejlesztésben és a barátságos, biztonságot nyújtó légkörben látjuk. A jó légkörben, kedvvel végzett munka megsokszorozza a tudást.

Pedagógiai munkánk középpontjában a következők állnak:

1. Tehetséggondozás

Intézményünk elkötelezett a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatásában.
Célunk, hogy a gyerekek saját képességeiket a lehető leghatékonyabban használják, tanulják meg elfogadni és elfogadtatni tehetségüket.
Gazdasági ismeretek elsajátítására is van lehetőség a JAM diákvállalkozás keretein belül, délutáni szakkörökön.

2. Differenciált készségfejlesztő nyelvoktatás

A nyelv tanítását első évfolyamon kezdjük szakköri keretben, majd negyedik évfolyamtól a Pedagógiai programunk által meghatározott óraszámban biztosítjuk a tanulók továbbhaladását.
Idegen nyelvi reál osztályainkban heti egy órában előkészítjük a kötelező nyelvoktatást.
Ötödik évfolyamtól nívócsoportokban tanítjuk az idegen nyelvet (angol vagy német nyelv).

3. Érzelmi-művészeti nevelés

A művészet az emberi lélek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze. A művészeti, érzelmi nevelés célja a személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás.  A művészeti irányultságú osztályainkban emelt szinten oktatjuk a művészeteket, ami magában foglalja az emelt szintű ének-zenei képzést, a képzőművészeti oktatást, és a tánc- és mozgás tanítását is.
Délután diákszínpad, modern tánc, és énekkar várja a tanulókat. Iskolánkban működik a Petőfi Musical Stúdió, mely elsőtől nyolcadikig várja diákjainkat.

4. Teljes körű egészségnevelés

Célunk, hogy egészséges életmódra neveljük gyermekeinket. Fontos, hogy az iskola a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. Ezt segíti a mindennapos testedzés program, mely kiegészül délutáni választható foglalkozásokkal. Gyógytestnevelő segíti munkánkat, gyógyúszással is kiegészítve a tanulók testedzését. Az almaprogramban való részvétel biztosítja gyermekeink napi vitaminszükségletét.

5. Környezettudatos nevelés-oktatás

Az iskolai munka minden területét áthatja a környezettudatos nevelés-oktatás. Munkánk eredményeként megkaptuk az „Ökoiskola” címet.

6. Természettudományos nevelés

Az iskolánkból kikerülő tanuló rendelkezik a korszerű
társadalom- és természettudományi, esztétikai, technikai és életviteli általános műveltség alapjaival, valamint az információs kultúrával. Minden gyermeknek megadjuk a lehetőséget, hogy képességének megfelelően teljesítsen.

Iskolánkban négy osztálytípus közül választhatnak:

  • A humán – reál (általános) osztályainkban a matematika és az anyanyelv oktatására tesszük a hangsúlyt.
  • A nagy hagyományokkal bíró zenei képzést a művészeti irányultságú osztályokban, komplex tehetséggondozással egészítjük ki.
  • Az idegen nyelvi, reál osztályainkban heti egy órában előkészítjük a kötelező nyelvoktatást.
  • A reál - informatika osztályunkban biztosítjuk az informatikaoktatást, és emelt óraszámban a matematikát.

Az osztályok indítása, kialakítása a jelentkezők számától függ.

Iskolánk 4 számítástechnika szaktanteremmel és 1 nyelvi laboratóriummal rendelkezik. Ez lehetőséget ad arra, hogy tanulóink bontott csoportban tanulják ezeket a tárgyakat.

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek

- A nevelést, az oktatást segíti könyvtárunk, szélessávú Internet hozzáférési lehetőségünk, számítástechnikai szaktantermeink. A szabadidő eltöltését nagyméretű sportcsarnok, szabadtéri sportpályák, műfüves pálya segíti.

- Délutánonként tehetséggondozás és felzárkóztató jellegű korrepetálások vehetők igénybe. A foglalkozásokat 16-17 óráig biztosítjuk a tanulók részére.
A színészmesterség iránt érdeklődők a 19 éves múltra visszatekintő Petőfi Musical Stúdió munkájában vehetnek részt, ahonnan számos vezető budapesti és vidéki színház színészei kerültek ki. A stúdió munkájába az érdeklődők már első osztálytól bekapcsolódhatnak. Egyéni és csoportos hangképzésben énekórákon vehetnek részt és táncolhatnak a stúdió tánckarában.

- Hangszeres oktatást a Weiner Leó Zeneiskola biztosít iskolánkban.

- Ápoljuk hagyományainkat: diákönkormányzati nap, kerületi nap, adventi készülődés, osztályelőadások (karácsonyi, anyák napi műsor), templomi karácsonyi koncert, hajókirándulás, farsang, gyermeknap, erdei tábor, nyári táborozások, ballagás, koszorúzás a Petőfi-szobornál és iskolánk „Petőfi-falánál”. Igyekszünk a sokszínű iskolai programokba bevonni - az életkori sajátosságokat figyelembe véve - a diákság egészét.

- Alsó tagozaton szakmájukat értő, összeszokott pedagógusok kis szakasz vagy nagy szakasz felmenő rendszerben tanítják a gyerekeket.

- Felső tagozatos diákjaink részére is biztosítjuk a közismereti tárgyakból az elvárásoknak megfelelő tehetséggondozó és felzár­kóztató foglalkozásokat, amelyeket szaktanáraink tartanak. A kerületi tanulmányi és sportversenyekre felkészítjük tanulóinkat.

- Diákjaink délutánonként különböző szakkörökön fejlesztethetik képességeiket és igen gazdag szabadidős tevékenységek közül választhatnak az érdeklődők.
Szakkörök és tanfolyamok: JAM diákvállalkozás, informatika, idegen nyelv, sakk, diákszínpad, énekkar, KRESZ szakkör, színjátszó szakkör, felfedező kirándulások, furulya szakkör, Aranyecset rajz szakkör.

- Táborok: erdei iskolák, nyári táborok.

- Sportélet: korcsolya, röplabda, karate, foci, kézilabda, kosárlabda, úszás.

Egyéb információk

Minden tanulónknak tudunk napközit, tanulószobát és étkezési lehetőséget biztosítani. Az iskolában büfé is működik.
Iskolánk reggel 7.00 órától ügyelettel várja a tanulókat, délután a napköziben 17.00 óráig tartózkodhatnak a gyerekek.
Iskolánkban gyógytestnevelő, logopédus, és fejlesztő pedagógusok segítik a rászoruló tanulókat.

Kopogtató, nyílt órák

Kopogtató címmel olyan játékos, élményszerű foglalkozásokat szervezünk az óvodásoknak, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az iskolával és az itt tanító pedagógusokkal.

A nyílt órák alkalmával a szülők kaphatnak betekintést az iskolában folyó munkába.