Pedagógusnapi elismerések

bl küldte be időpontban
Forums

Két kollégánk kapott elismerést a 2024. évi pedagógusnapon.

 

 

A 2024. évi pedagógusnapon Kiss-Novák Antónia és Varga Dóra munkája kapott elismerést.

Kiss-Novák Enikő Antónia
2019-től először az idegennyelvi, majd a humán munkaközösséget irányítja. Pedagógiai munkájában fontos szerepet tölt be a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés, az ökoiskola programunk fő szervezője. Nagy gondot fordít a felzárkóztatásra. Szakmai munkájában folyamatos megújulásra törekszik, a tanfolyamokon megszerzett tudását felhasználja munkájában és továbbadja kollégáinak. DÖK patronáló tanárként programokat szervez, melyeknek ő maga is aktív részese.

Varga Dóra
Pedagógiai munkájában fontos szerepet foglal el a felzárkóztatás, tehetséggondozás és az ukrán tanulók fejlesztése, patronálása. 2021-től a nevelési munkaközösséget irányítja, szervezi az alsós szabadidős tevékenységeket. Fontos számára, hogy tanulóinak biztonságot nyújtó, hangulatos környezetet teremtsen. A tanításban sokrétű, új pedagógiai eszközöket, módszereket és munkaformákat alkalmaz, melyet szívesen bemutat iskolán belül és kívül is. Központi helyet foglal el munkájában a művészeti tevékenység.

 

oklevéloklevélKiss-Novák Antónia